Leseombud og vaksiner

Flere leseombud har spurt om kravet til vaksine gjelder dem. De fleste leseombud leser på institusjoner eller for mennesker som er sårbare ved sykdom. Helsepersonell som jobber på samme sted har krav om vaksinasjon. Men gjelder dette også for leseombud?

Vi har spurt Nasjonalt folkehelseisntitutt og følgende svar:
Vaksinering av helsepersonell har to prinsipper:
1) Vaksinere personellet fordi de har økt risiko for å bli smittet selv.
2) Vaksinere personellet fordi de kan føre til smitte blant pasientene (gjelder i prinsippet først og fremst influensavaksine).

Generelt er smittesituasjonen man utsettes for som leseombud er en annen enn for helsepersonell.
For eksempel vil det være unødvendig å tenke vaksinering mot sykdommer som smitter via blod og andre kroppsvæsker (avføring/oppkast) som helsepersonell får tilbud om (alle vaksiner som kommer under punkt 1).
Helsepersonell får også tilbud om å vaksinere seg mot influensa for å beskytte pasientene (jf. pkt. 1 og 2). Dette kan vurderes for leseombudene, men det er ikke noe krav. Det som likevel er det viktigste må være at de som føler seg syke eller kan være smittsomme, står over lesingen den dagen/de dagene inntil de er friske igjen.
For øvrig anbefales alle voksne mennesker i Norge å holde basisvaksinering mot Difteri, Stivkrampe, Kikhoste og Polio oppdatert – dvs at man skal gjenta vaksinen hvert 10.år. I tillegg kan voksne mennesker som ikke har hatt vannkopper, vurdere vaksine mot vannkopper da voksne mennesker ofte blir mye sykere av dette viruset enn barn blir. Om noen av sykehusene dere stiller opp for krever spesiell vaksinering pga. spesielt sårbare pasienter, skal leseombudene rette dere etter det.

Bli leseombudkampanjen fortsetter!

Siden vi startet kampanjen Bli leseombud! ved nyttår 2013/14 har flere Bok til alle-bibliotek rekruttert mange nye leseombud. Det er gledelig å se at mange nye leseombud kommer til, og at enda flere har gleden av å bli lest for.

Samtidig fikk vi med oss 75 nye Bok til alle-bibliotek i løpet av 2014. De fleste kom med i andre halvår og har ikke kommet skikkelig igang enda med Bok til alle-arbeidet.

Med det i tankene åpner vi for å videreføre kampanjen Bli leseombud! ut 2015.
Og vi har hentet inn forsterkninger. Fra før har vi laget plakater, vervekuponger og en filmsnut som fritt kan brukes.
A4-plakat Vi holder kurs Flyer Bli leseombud-2 Flyer Bli leseombud-1

Nå har vi også laget roll-up i samme stil som både film og plakatene. Vi har 19 roll-upper, hvorav to er på nynorsk. Vi har ikke plass til dem her på kontoret så tanken er at disse skal sendes rundt til bibliotek som ønsker å Bli leseombud rollup på veilage et blikkfang for nye potensielle leseombud. Om biblioteket ønsker å lage en utstilling med roll-up, plakat og utvalgte bøker som egner seg eller om de kan brukes i forbindelse med kommunedager eller på en institusjon er helt opp hvert enkelt bibliotek.  Send oss en forespørsel om roll-up å vi sender en avgårde.

Vi har kun 19 roll-uper så hvert bibliotek får låne en i periode på to uker.
Trenger dere flere plakater, vervekuponger eller annet materiell sender vi det samtidig. Vi håper dette vil bidra til at noen flere leseombud kommer til.

Har dere mulighet er det også fritt frem å bruke filmen Bli leseombud! på bibliotekets egne nettsider, kommunens portal, sosiale medier eller på skjerm i biblioteket.

Etterutdanning i Aktiv omsorg?

Godt nyttår!

Aktiv omsorgNå er hverdagen her igjen og vi tar fatt på et nytt år, men nye muligheter.
Også i år fortsetter vi samarbeidet med Høgskolen i Telemark og bidrar i utdanningen Aktiv omsorg over hele landet.

Jobber du i omsorgsektoren og og ønsker etterutdanning i Aktiv Omsorg? Ta 15 studiepoeng til våren. Lær hvordan kultur og opplevelser bidrar til en bedre hverdag for beboere og pasienter. De to siste årene har leseombudsordningen vært en del fagplanen. Det er vi veldig stolte av. Les mer om studiet og hvordan du søker opptak på nettsidene til Høgskolen i Telemark.