Leseombud og vaksiner

Flere leseombud har spurt om kravet til vaksine gjelder dem. De fleste leseombud leser på institusjoner eller for mennesker som er sårbare ved sykdom. Helsepersonell som jobber på samme sted har krav om vaksinasjon. Men gjelder dette også for leseombud?

Vi har spurt Nasjonalt folkehelseisntitutt og følgende svar:
Vaksinering av helsepersonell har to prinsipper:
1) Vaksinere personellet fordi de har økt risiko for å bli smittet selv.
2) Vaksinere personellet fordi de kan føre til smitte blant pasientene (gjelder i prinsippet først og fremst influensavaksine).

Generelt er smittesituasjonen man utsettes for som leseombud er en annen enn for helsepersonell.
For eksempel vil det være unødvendig å tenke vaksinering mot sykdommer som smitter via blod og andre kroppsvæsker (avføring/oppkast) som helsepersonell får tilbud om (alle vaksiner som kommer under punkt 1).
Helsepersonell får også tilbud om å vaksinere seg mot influensa for å beskytte pasientene (jf. pkt. 1 og 2). Dette kan vurderes for leseombudene, men det er ikke noe krav. Det som likevel er det viktigste må være at de som føler seg syke eller kan være smittsomme, står over lesingen den dagen/de dagene inntil de er friske igjen.
For øvrig anbefales alle voksne mennesker i Norge å holde basisvaksinering mot Difteri, Stivkrampe, Kikhoste og Polio oppdatert – dvs at man skal gjenta vaksinen hvert 10.år. I tillegg kan voksne mennesker som ikke har hatt vannkopper, vurdere vaksine mot vannkopper da voksne mennesker ofte blir mye sykere av dette viruset enn barn blir. Om noen av sykehusene dere stiller opp for krever spesiell vaksinering pga. spesielt sårbare pasienter, skal leseombudene rette dere etter det.

Reklame