LESER SØKER BOK LYSER UT NYE STIPEND!

Lyst til å skriva bok i vinter?

video 4Om du er skjønnlitterær forfattar, faglitterær forfattar, eller illustratør kan du søkja.
Vi ønskjer tekstprøvar på 5-20 sider.

Du kan sjølv bestemma kven du vil skriva for, det som er viktig er at teksten er lettlest, eller tilrettelagt. Kort sagt at menneske som slit med å lesa også skal kunna lesa teksten din. Det er mange som treng litt ekstra hjelp med lesinga, til dømes menneske med dysleksi, leseuvante og nye i Norge. Her finn du meir informasjon til søknaden: http://www.lesersokerbok.no/?menu=83

Denne gongen har vi open kategori, skriv om det du vil.
Både nynorsk og bokmål går fint.

Frist for å søkja er 16. februar 2015. Send søknad og obligatorisk tekstprøve til: hbb@lesersokerbok.no eller ar@lesersokerbok.no

Lukke til og ha ein god vinter!

 

Reklame

Trenger ditt leseombud og søke om politiattest?

Noen institusjoner, sykehus og boliger krever at frivillige leverer politiattest. Den frivillige må da søke politiet det ved å bruke egne skjemaer.

Her er de aktuelle skjemaene for søknad om politiattest:
Bekreftelse på formål med søknad om Politiattest: https: //www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_2716.pdf

Søknad om Politiattest Bokmål: https: //www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2018.pdf

Søknad om Politiattest Nynorsk: https: //www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2016.pdf

Disse skjemaene kan skrives ut og sendes til

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Tlf.: 78 98 93 60 (mellom kl. 10.00 og 14.00).

Øverst i søknadsskjemaet må du sette «Politimesteren i Østfinnmark politidistrikt» som mottaker av søknaden.

Og her kan du søke elektronisk ved og logge inn:
Elektronisk søknad om politiattest: https://attest.politi.no/

Trenger dere også en taushetserklæring kan den lastes ned her: http://www.lesersokerbok.no/?menu=71&id=276
Her kan du også laste ned de øvrige dokumentene i PDF format.

Leseombud – frivillige av høy kvalitet

Assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slåtterøy Johnsen, skriver om premissene for et vellykket samarbeid med frivillige i siste utgave av Scandinavian Library Quarterly. Her trekker han frem leseombudene som et eksempel på frivillige av særlig høy kvalitet.

«Mange av de frivillige leseombudene er pensjonerte bibliotekarer eller lærere, og de bringer kunnskaper og erfaring fra yrkeslivet sitt inn i leseombudsgjerningen. Samtidig kommer de også som medmennesker. Som en frivillig og ubetalt aktør, kan man med troverdighet hevde at man er der på eget initiativ – ikke fordi man er utkommandert. Dette etablerer en likhet og en gjensidighet som ikke kan oppstå når den som organiserer aktiviteten får betalt.» (Min oversettelse, fra engelsk.)

Les hele artikkelen her (på engelsk).

Ta til dere rosen, leseombud og bibliotekarer: Leseombudsordningen er frivillig arbeid av svært høy kvalitet.
Vi er så stolte av dere!

Boka «Ditt røde hår, Unn» har kommet!

Vi er glade og stolte over at vi har fått være med på utviklinga av denne boka. Sammen med forfatter Ellisiv Lindkvist feirer vi utgivelsen med lanseringsfest torsdag 6. mars kl. 19.00 i Universitetsgata 14, 3. etasje. (I Oslo)

rode harAlle, særlig de rødhårede, er hjertelig velkomne. Vi andre får kle oss i noe rødt. Eller fylle glasset med noe. Rød leppestift er også lov. Og røde sko. Eller å stemme rødt.

Forfatteren vil lese og ha en samtale om boka og prosessen med å skrive tilrettelagt tekst.
Jan Fredrik Heyerdahl vil spille litt trist musikk.
Liv Gulbrandsen vil nok være litt morsom som konferansier.

Salg av øl/vin og bok.
Velkomstdrink.

Lese mer om boka her.