Leseombud og vaksiner

Flere leseombud har spurt om kravet til vaksine gjelder dem. De fleste leseombud leser på institusjoner eller for mennesker som er sårbare ved sykdom. Helsepersonell som jobber på samme sted har krav om vaksinasjon. Men gjelder dette også for leseombud?

Vi har spurt Nasjonalt folkehelseisntitutt og følgende svar:
Vaksinering av helsepersonell har to prinsipper:
1) Vaksinere personellet fordi de har økt risiko for å bli smittet selv.
2) Vaksinere personellet fordi de kan føre til smitte blant pasientene (gjelder i prinsippet først og fremst influensavaksine).

Generelt er smittesituasjonen man utsettes for som leseombud er en annen enn for helsepersonell.
For eksempel vil det være unødvendig å tenke vaksinering mot sykdommer som smitter via blod og andre kroppsvæsker (avføring/oppkast) som helsepersonell får tilbud om (alle vaksiner som kommer under punkt 1).
Helsepersonell får også tilbud om å vaksinere seg mot influensa for å beskytte pasientene (jf. pkt. 1 og 2). Dette kan vurderes for leseombudene, men det er ikke noe krav. Det som likevel er det viktigste må være at de som føler seg syke eller kan være smittsomme, står over lesingen den dagen/de dagene inntil de er friske igjen.
For øvrig anbefales alle voksne mennesker i Norge å holde basisvaksinering mot Difteri, Stivkrampe, Kikhoste og Polio oppdatert – dvs at man skal gjenta vaksinen hvert 10.år. I tillegg kan voksne mennesker som ikke har hatt vannkopper, vurdere vaksine mot vannkopper da voksne mennesker ofte blir mye sykere av dette viruset enn barn blir. Om noen av sykehusene dere stiller opp for krever spesiell vaksinering pga. spesielt sårbare pasienter, skal leseombudene rette dere etter det.

Reklame

Leser søker bok lanserer nye boksøk.no tirsdag 20. januar

Ingebjørg Lundevall forteller om boksøk.no og lanseringen av nye boksøk.no
Vi har i mange år fått henvendelser fra lærere og andre som jobber med barn som sliter med å lese.
De ønsker seg lesetips.
Høsten 2014 fikk vi midler fra Utdanningsdirektoratet til å utvide boksøk.no
til også å omfatte bøker for barn og unge.
Vi har lett med lys og lykt etter bøker som er både lette og gode å lese.
Av de vel 1200 bøkene for barn og ungdom vi har vært gjennom siden august 2014,
er 150 vurdert som lette og gode nok til å legges inn i boksøk.no.
Mange av bøkene vi har vurdert, har vi sendt videre til skoler rundt i landet,
slik at elevene kan si sin mening om boka virkelig er lett å lese.
Etter hvert håper vi å få lagt inn vurderinger fra barn og ungdom i boksøk.no.
Den 20. januar 2015 lanserer vi våre nyoppussede nettsider og markerer det med en fest på Litteraturhuset i Oslo.

Hva er formålet med prosjektet?

Leser søker bok jobber for at alle skal få tilgang til god litteratur.
Et hinder for å komme i gang med lesing, er at boka er for vanskelig.
Lærere bruker ofte 5-finger-regelen når de skal hjelpe elever å finne en bok som passer.
For hvert ord eleven ikke forstår, skal hun løfte en finger.
Dersom hele hånda er strukket ut etter en side, er boka for vanskelig.
Det hjelper ikke på leselysten å måtte legge fra seg mange bøker.
Gjennom boksøk.no håper vi å gjøre veien inn til en god bok lettere å finne for alle.

Hvem er det retta mot?

Siden vår boksøk.no er for alle. Barn, ungdom og voksne som leser i motvind,
eller kjenner noen som gjør det.
Vi har i mange år hatt et godt samarbeid med bibliotek i hele landet.
Med nye boksøk.no, ønsker vi også å skape et samarbeid med skoler,
fordi skolen har en nøkkelrolle når det kommer til å gi alle barn leseglede.
Vi håper å nå alle som jobber med barn med lesevansker:
Lærere, spesialpedagoger, logopeder, bibliotekarer og skolebibliotekarer og foreldre.

Hva er det som gjør boksøk.no så spesielt?

Målgruppa til boksøk.no er alle som leser i motvind.
Det betyr at vårt spørsmål, i hver eneste bok vi vurderer er; «er denne boka lett å lese?»
I tillegg er boksøk.no lett å bruke. Du kan for eksempel søke etter forfatter, tittel eller form for tilrettelegging.
Eller du kan velge søkeord som «hest», «skateboard», «kjærlighet» eller «fotball».
Ting du er opptatt av. Da vil du få opp en liste over bøker som har disse emneordene,
samt en kort omtale og et utdrag av boka.
Siden er også garantert fri for kommersielle hensyn.
Vårt mål er at flere får lese gode bøker, og vi oppfordrer alle til å se om boka finnes på biblioteket.

Hva er det som gjør boksøk.no viktig?

Forskning viser at mange barn som er svake lesere velger bort lesing på fritiden
og velger heller å gjøre andre ting og får derfor ikke den treningen de trenger i lesing.
Hvis skolen ikke setter av nok tid til lesing, vil gapet mellom sterke og svake lesere øke.
Men da gjelder det at boka er både lett og god! Her håper vi at boksøk.no kan være et nyttig verktøy.

Festen

Tirsdag 20. januar, i Litteraturhuset i Oslo, skal vi feire at boksøk.no har blitt utvidet også for barn og unge. Dette er den offisielle åpningen og vi har invitert skolebarn, skoleungdom og voksne fra våre samarbeidsorganisasjoner og venner av Leser Søker Bok!

Vi gleder oss!

038-Leser søker bok-2-portrett2014-Foto Kristin Aafløy Opdan

Vi i Leser søker bok hopper av glede!

029-Leser søker bok-2-portrett2014-Foto Kristin Aafløy Opdan

Ingebjørg Lundall og Arild Rossebø er ansvarlig for boksøk.no

Foto: Kristin Aafløy Opdan

Bli leseombudkampanjen fortsetter!

Siden vi startet kampanjen Bli leseombud! ved nyttår 2013/14 har flere Bok til alle-bibliotek rekruttert mange nye leseombud. Det er gledelig å se at mange nye leseombud kommer til, og at enda flere har gleden av å bli lest for.

Samtidig fikk vi med oss 75 nye Bok til alle-bibliotek i løpet av 2014. De fleste kom med i andre halvår og har ikke kommet skikkelig igang enda med Bok til alle-arbeidet.

Med det i tankene åpner vi for å videreføre kampanjen Bli leseombud! ut 2015.
Og vi har hentet inn forsterkninger. Fra før har vi laget plakater, vervekuponger og en filmsnut som fritt kan brukes.
A4-plakat Vi holder kurs Flyer Bli leseombud-2 Flyer Bli leseombud-1

Nå har vi også laget roll-up i samme stil som både film og plakatene. Vi har 19 roll-upper, hvorav to er på nynorsk. Vi har ikke plass til dem her på kontoret så tanken er at disse skal sendes rundt til bibliotek som ønsker å Bli leseombud rollup på veilage et blikkfang for nye potensielle leseombud. Om biblioteket ønsker å lage en utstilling med roll-up, plakat og utvalgte bøker som egner seg eller om de kan brukes i forbindelse med kommunedager eller på en institusjon er helt opp hvert enkelt bibliotek.  Send oss en forespørsel om roll-up å vi sender en avgårde.

Vi har kun 19 roll-uper så hvert bibliotek får låne en i periode på to uker.
Trenger dere flere plakater, vervekuponger eller annet materiell sender vi det samtidig. Vi håper dette vil bidra til at noen flere leseombud kommer til.

Har dere mulighet er det også fritt frem å bruke filmen Bli leseombud! på bibliotekets egne nettsider, kommunens portal, sosiale medier eller på skjerm i biblioteket.

Etterutdanning i Aktiv omsorg?

Godt nyttår!

Aktiv omsorgNå er hverdagen her igjen og vi tar fatt på et nytt år, men nye muligheter.
Også i år fortsetter vi samarbeidet med Høgskolen i Telemark og bidrar i utdanningen Aktiv omsorg over hele landet.

Jobber du i omsorgsektoren og og ønsker etterutdanning i Aktiv Omsorg? Ta 15 studiepoeng til våren. Lær hvordan kultur og opplevelser bidrar til en bedre hverdag for beboere og pasienter. De to siste årene har leseombudsordningen vært en del fagplanen. Det er vi veldig stolte av. Les mer om studiet og hvordan du søker opptak på nettsidene til Høgskolen i Telemark.

 

Ny bok for leseombud

minner-i-bilderNasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse har nylig gitt ut boka «Minner i bilder» av Hilde Kramer.
I boka finnes mange fine bilder som egner seg godt som utgangspunkt for en samtale. Bildene viser hverdagslige situasjoner og høytidelige stunder. Alle fra en tid det kan være godt å tenke tilbake på.

Boka er også full av vers,  dikt og sangtekster fra kjente og kjære forfattere. Denne boka er som skapt for leseombud og du finner mange nyttige tips til temaer å snakke om eller musikk som kan brukes sammen med boka.

Leser søker bok har støttet denne utgivelsen og håper den kommer til nytte.