Ny bok for leseombud

minner-i-bilderNasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse har nylig gitt ut boka «Minner i bilder» av Hilde Kramer.
I boka finnes mange fine bilder som egner seg godt som utgangspunkt for en samtale. Bildene viser hverdagslige situasjoner og høytidelige stunder. Alle fra en tid det kan være godt å tenke tilbake på.

Boka er også full av vers,  dikt og sangtekster fra kjente og kjære forfattere. Denne boka er som skapt for leseombud og du finner mange nyttige tips til temaer å snakke om eller musikk som kan brukes sammen med boka.

Leser søker bok har støttet denne utgivelsen og håper den kommer til nytte.

LESER SØKER BOK LYSER UT NYE STIPEND!

Lyst til å skriva bok i vinter?

video 4Om du er skjønnlitterær forfattar, faglitterær forfattar, eller illustratør kan du søkja.
Vi ønskjer tekstprøvar på 5-20 sider.

Du kan sjølv bestemma kven du vil skriva for, det som er viktig er at teksten er lettlest, eller tilrettelagt. Kort sagt at menneske som slit med å lesa også skal kunna lesa teksten din. Det er mange som treng litt ekstra hjelp med lesinga, til dømes menneske med dysleksi, leseuvante og nye i Norge. Her finn du meir informasjon til søknaden: http://www.lesersokerbok.no/?menu=83

Denne gongen har vi open kategori, skriv om det du vil.
Både nynorsk og bokmål går fint.

Frist for å søkja er 16. februar 2015. Send søknad og obligatorisk tekstprøve til: hbb@lesersokerbok.no eller ar@lesersokerbok.no

Lukke til og ha ein god vinter!

 

Trenger ditt leseombud og søke om politiattest?

Noen institusjoner, sykehus og boliger krever at frivillige leverer politiattest. Den frivillige må da søke politiet det ved å bruke egne skjemaer.

Her er de aktuelle skjemaene for søknad om politiattest:
Bekreftelse på formål med søknad om Politiattest: https: //www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_2716.pdf

Søknad om Politiattest Bokmål: https: //www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2018.pdf

Søknad om Politiattest Nynorsk: https: //www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2016.pdf

Disse skjemaene kan skrives ut og sendes til

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Tlf.: 78 98 93 60 (mellom kl. 10.00 og 14.00).

Øverst i søknadsskjemaet må du sette «Politimesteren i Østfinnmark politidistrikt» som mottaker av søknaden.

Og her kan du søke elektronisk ved og logge inn:
Elektronisk søknad om politiattest: https://attest.politi.no/

Trenger dere også en taushetserklæring kan den lastes ned her: http://www.lesersokerbok.no/?menu=71&id=276
Her kan du også laste ned de øvrige dokumentene i PDF format.

Siste innspurt i Bok til alle-rekruteringen.

I 2014 har Leser søker bok muligheten til å ta inn 80 folkebibliotek i Bok til alle-nettverket.
Arbeidet med å rekruttere Nye bibliotek går sin stødige gang. Alle bibliotekene som stod på venteliste og som fortsatt vil være med har fått tilbud om samarbeidsavtale. De fleste har takket ja og kan i løpet av november kalle seg Bok til alle-bibliotek. Noen få har takket nei. Dette gjør at det er noen ledige plasser i årets inntak.

Vet du om et bibliotek som bør være med i Bok til alle-nettverket?
Be dem ta kontakt med oss! Det er begrenset med plasser så de bør ikke tenke seg om for lenge.

Men for at de skal få noe fint å tenke på, her er noen av fordelene med å være med i Bok til alle-nettverket:

1. Leser søker bok har utarbeidet informasjonsmateriell om formidling til ulike grupper mennesker med lesevansker. Dette får alle Bok til alle-bibliotek tilsendt gratis, så mye de vil.

2. Leser søker bok støter norske forfattere og forlag som skriver lettlest eller tilrettelagt. Dette gir mellom 12 og 15 bøker i året som sendes gratis ut til alle Bok til alle-bibliotek.

3. Leser søker bok samarbeider med fylkesbibliotekene i alle norske fylker. Gjennom dette samarbeidet tilbyr vi veiledning, kurs og inspirasjonssamlinger for alle Bok til alle-bibliotekarer.

4. Leser søker bok lager hvert år 100-lista. Dette er de 100 mest aktuelle og lettleste bøkene du finner i det almene bokmarkedet.
Mange Bok til alle-bibliotek sier at dette er et godt formidlingsverktøy.

5. Biblioteket får tips og veiledning for å knytte til seg frivillige leseombud som kan lese høyt for dem som ikke kan lese selv. I dag finnes det omlag 1000 registrerte leseombud i Bok til alle-ordningen.

6. Leser søker bok har laget et veiledningshefte for leseombud. Det heter «Gi meg et leseombud» og gir god informasjon om hvordan leseombudene jobber, litteraturtips til ulike målgrupper og informasjon om ulike utfordringer leseombudene kan møte på.

7. Alle bibliotek som blir med i Bok til alle-ordningen får en oppstarts midler. Dette er penger biblioteket kan bruke for å komme i gang med Bok til alle-arbeidet.

8. Leser søker bok jobber for at det skal bli lettere for bibliotekene å nå målsettingen i bibliotekloven om at biblioteket skal ha et tilbud til alle.
Det viktigste for oss er at det finnes et godt tilbud til de som av ulike årsaker synes tekst er vanskelig, over hele landet.

30 % av alle voksne i Norge sliter med å få med seg innholdet i en vanlig tekst. God lesetrening med tilpassa og gode bøker kan hjelpe mange. Men det å kjøpe en bok er fremmed for de fleste som leser i motvind. Bok til alle-ordningen sikrer at det finnes gode lettleste og tilrettelagte bøker som er tilgjengelig på biblioteket.
Bli med i Bok til alle-nettverket og gjør en forskjell nye brukere av biblioteket.