Nordisk konferanse i lettlest i Oslo!

Tirsdag 27 og onsdag 28. januar fikk Leser søker bok besøk av våre søsterorganisasjoner MTM, Centrum for lettlest i Sverige og Selkokeskus fra Finland.
Konferanse ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo.

Onsdag fikk vi også besøk den norske lettlestavisen «Klar Tale» og vi fikk lære mye om hvordan de jobber med tekst og innhold for å gjøre nyhetene tilgjengelige for mange gjennom sin trykte avis, nettavisen og  den tilrettelagte nettavisen Nyheter i bilder.

Vi er svært takknemlige for det nordiske samarbeidet og setter stor pris på erfaringsutvekslingen på kryss av landegrensene.

Reklame

Superleseombud Torill Spillhaug Eide

Fylke: Hedmark

Kommune: Nord-Odal

Torill Spillhaug Eide er leseombud på en av Nord-Odal kommunes omsorgssentre for eldre; Mo bo- og servicesenter. De eldre her er spreke og oppegående, og Torill arrangerer rene bok-kafèen på senteret ukentlig, sammen med leseombud Ingrid Faldalen. Torill har vært leseombud helt siden Nord-Odal startet opp med Bok til alle-samarbeidet i 2008.

Bok-kafèen på senteret er et livlig arrangement med kaffeservering og litt annet i tillegg til selve lesingen. Torill har på sin sedvanlige friske måte ordnet med sponsormidler fra LHL, og deltakerne ordner selv med kaffe og kaker.
Det leses mye forskjellig – alt fra lokale bokutgivelser til lange romaner. Prosjektet nå er underholdningsserien Odelsjenta av Anne Marie Meyer, som foreløpig har kommet i 46 bind! Først leses det en halvtimes tid, så spiller Torill gjerne litt piano, og så drikkes det kaffe, og til slutt leses det en halv time til – og man snakker sammen om det som er lest. Det er mellom 13 og 16 deltakere til stede hver gang.

Torill er utdannet pedagog og legger vekt på rammen rundt lesingen – med et hyggelig rom, musikk, lys på bordet og pauser hvor man kan snakke sammen og kanskje ha litt bevertning – og så er boka sentrum for en trivelig stund i fellesskap. Ting som krever lite, men som kan bety mye.

Superleseombudet fra Nord-Odal er ei aktiv dame på mange fronter. Hun sier at hun elsker jobben som leseombud, og brenner for å inkludere nye grupper i ordningen – unge gutter, tenåringsjenter! ”Vi må tenke på de unge, ikke bare på de gamle”, sier hun, og har en klar oppfatning om at gutta blir bedre partnere senere i livet om de får innblikk i litteraturens verden.

Torill er et politisk engasjert menneske, og har jobbet sammen med flyktninger og innvandrere i 35 år. Hun har også jobbet i Midt-Østen, og har stor sans for litteraturen derfra. Hun framholder viktigheten av å både skape forståelse for eget språk og egen litteratur, men også vie oppmerksomhet til utgivelser fra andre land. For, som hun sier, god litteratur er fredsskapende, og gir innsikt – det kan hjelpe oss til å forstå alt som foregår i verden på en bedre måte – og vi har godt av å ta inn over oss at også andre kulturer har mye å tilby.

Det er sjelden tvil om Torill sine synspunkter og holdninger. Hun er opptatt av at heder og ære skal gis til de som har fortjent det, og siterer Knut Borge på det han en gang i et TV-program : ”Det er tre store forfattere i verden – Shakespeare, Hamsun og Prøysen”! Hun ber oss om ikke å glemme Prøysen til nye generasjoner – han må leses for at vi skal forbli et humant samfunn, er hennes oppfordring.

Da Nord-Odal bibliotek fikk Årets Bok til alle-prisen i 2012, var Torill på telefon med lokalavisa før bussen hadde startet på hjemveien fra Oslo til Odalen! Hun er et oppkomme av idèer og initiativ, har masse energi, og har ikke planer om å roe ned med det første. Hun har tilbudt seg å være ambassadør for leseombudsvirksomheten i omkringliggende kommuner som ikke har kommet i gang med leseombud ennå, og har lyst til å komme i gang med prosjekter både i fengslet som er plassert i kommunen og knyttet til fremmedspråklige innvandrere.

LESER SØKER BOK LYSER UT NYE STIPEND!

Lyst til å skriva bok i vinter?

video 4Om du er skjønnlitterær forfattar, faglitterær forfattar, eller illustratør kan du søkja.
Vi ønskjer tekstprøvar på 5-20 sider.

Du kan sjølv bestemma kven du vil skriva for, det som er viktig er at teksten er lettlest, eller tilrettelagt. Kort sagt at menneske som slit med å lesa også skal kunna lesa teksten din. Det er mange som treng litt ekstra hjelp med lesinga, til dømes menneske med dysleksi, leseuvante og nye i Norge. Her finn du meir informasjon til søknaden: http://www.lesersokerbok.no/?menu=83

Denne gongen har vi open kategori, skriv om det du vil.
Både nynorsk og bokmål går fint.

Frist for å søkja er 16. februar 2015. Send søknad og obligatorisk tekstprøve til: hbb@lesersokerbok.no eller ar@lesersokerbok.no

Lukke til og ha ein god vinter!

 

Superleseombud Wencke Butenschøn

Fylke: Akershus
Bibliotek: Enebakk
Wencke Butenschøn har vært leseombud i ca. fire år. Hun ble leseombud som et resultat av at hun ble med et tidligere leseombud som måtte slutte. Biblioteket ba henne om å fortsette.
Hun leser for grupper på mellom fem og åtte eldre – delvis demente – på egen avdeling på sykehjem, en time i uka. Det som leses er dikt, norske eventyr og H.C. Andersen, Astrid Lindgren, Gabriel Scott og Hamsun, gamle barnebøker som Barbra Rings Peik, utdrag fra gode biografier og historiske fortellinger fra lokalmiljøet og Oslo. Altså et vidt spekter litteratur. Det hender hun tar med objekter som passer med det som leses.

For å knytte kontakt med tilhørerne sine, forteller hun gjerne litt fra sitt eget liv og prøver å få dem til å fortelle fra sine egne, der det passer naturlig inn i teksten. Og før hun begynner en ny leseøkt, minner hun om hva som ble lest forrige gang og gjenforteller gjerne litt fra det. Deretter forteller hun om litt av innholdet i det de skal lese, før selve lesingen starter.

I tillegg til å lese, blir det en del synging, gjerne Evert Taube og gamle viser. Hun har også, etter avtale med sykehjemmet, hatt gruppa hun leser for med seg hjem til lunsj! Sykehjemmet stilte opp med transport og hjelpere.
Wencke Butenschøns oppfordring til andre som lurer på om de skal begynne som lese ombud: Gjør det! Å være leseombud er en meningsfull aktivitet.

Superleseombod Eli Sporstøl

Fylke: Møre og RomsdalEli Sporstøl
Kommune: Ørsta

I Møre og Romsdal har vi berre superleseombod, så det å velje ut berre ein person til denne heidersutnemninga blei ein vanskeleg jobb for oss. I vår skulle kvart av Bok til alle-biblioteka få peike ut ein av sine leseombod, og det kom fleire gode nominasjonar. På eit møte for Bok til alle-kontaktane i fylket kom vi endeleg til ein konklusjon: Det måtte bli Ørsta sin representant. «Ho har «tigga» pengar til høgtalaranlegg på Ørstaheimen av Rebekkalosjen» skreiv Bok til alle-kontakten i nominasjonen. «Ho er også med i Røde Kors besøkstjeneste og i pårørandeforeininga på Ørstaheimen. Eg veit ikkje om dette kvalifiserer til superleseombod, men namnet er Eli Sporstøl». Klart slik engasjement kvalifiserer!

Eg ringer til Eli for å få eit intervju, men det viser seg at ho er på farten. Eg har inntrykk av at det er heilt normalt for leseomboda her i fylket – dei er aktive på alle område… Kan eg ringe deg på måndag? spør eg, og får til svar at Eg må berre sjå i boka mi, du veit – det er noko heile tida… Men intervju blir det.

Eli har vore leseombod på Hjørundfjordheimen på Sæbø i 6 år no, og for tre år sidan auka ho på med å lese for bebuarane på Ørstaheimen i Ørsta sentrum. På kvar stad er det om lag 25 bebuarar som er tilhøyrarar til dei populære lesestundene. Lesinga går føre seg i felles stue, ein gang pr. månad i Ørsta, og kvar 14. dag på Hjørundfjordheimen. At lesestunda skjer til fast tid og på fast vekedag er ein viktig rutine, og om det skal bli vellukka avheng i stor grad av innsatsen til dei som er på vakt. Mange av bebuarane må ha hjelp til å komme seg på plass.

Eli startar lesestunda med å samle bebuarane i ein halvmåne, og spelar gamle «svisker» og «hugsar du-melodiar» på ein CD-spelar ho har med seg. Ho syng med, og det gjer bebuarane og. Vidare vekslar ho på å lese dikt og spele musikk. – Det med musikken er veldig populært, seier ho. – Musikken er med på å hente fram langtidsminna deira, dei vert rolege av å høyre på musikk.

Når det gjeld å finne stoff til lesestundene har ho Birgitt på biblioteket som er veldig flink til å leite fram tekstar som passar. Eli har elles ei stor samling dikt sjølv, samt utklipp frå aviser og blad som ho les frå. – Eg ser det som viktig å lese frå lokale diktarar, eg har mange dikt som er frå Ørsta sentrum, tekstar om skule, ungdomshus, kafear og forretningar som no er nedlagde. Det gir dei eldre mykje glede å lese lokale ting, der dei kan hugse tilbake frå farne tider. Tema for lesestundene følgjer gjerne årstidene, og mot slutten av lesestunda syng dei nokre kristelege songar i lag, slike songar som bebuarane lærte på skulen og som dei sidan har sunge på bedehuset.

– Når eg er ferdig med lesestunda, pratar eg litt, og so går eg rundt og tek alle i handa og takkar for i dag og ynskjer dei ein fin dag. Eg les ikkje noko som er tungt og trist, og brukar mikrofon for at alle skal få med seg de eg seier. Og det er altså her snakk om eit høgtalaranlegg ho sjølv har skaffa pengar til. Ein søknad til Rebekkalosjen i Ørsta førte til at leseomboda i Ørsta no kan bruke mikrofon og forsterkar – som det er lett å få flytta på, fordi ektemannen til Eli har snekra ei praktisk trillevogn til utstyret.

Det var biblioteksjefen i Ørsta, Birgitt Barstad Sørheim som meinte at Eli ville egne seg som leseombod da Ørsta bibliotek blei eit Bok til alle-bibliotek for seks år sidan. Eli tok utfordringa på strak arm, og ho har ingen planar om å slutte med det første. – Eg ser kor det gleder, og kva det betyr i ein einsformig kvardag. Eli sitt råd til dei som vurderer å bli leseombod er enkelt: – Kom og vær med på laget! Det er givande og kjekt å glede dei gamle, det er god stimulans for dei, og dei treng det!