Superleseombod Eli Sporstøl

Fylke: Møre og RomsdalEli Sporstøl
Kommune: Ørsta

I Møre og Romsdal har vi berre superleseombod, så det å velje ut berre ein person til denne heidersutnemninga blei ein vanskeleg jobb for oss. I vår skulle kvart av Bok til alle-biblioteka få peike ut ein av sine leseombod, og det kom fleire gode nominasjonar. På eit møte for Bok til alle-kontaktane i fylket kom vi endeleg til ein konklusjon: Det måtte bli Ørsta sin representant. «Ho har «tigga» pengar til høgtalaranlegg på Ørstaheimen av Rebekkalosjen» skreiv Bok til alle-kontakten i nominasjonen. «Ho er også med i Røde Kors besøkstjeneste og i pårørandeforeininga på Ørstaheimen. Eg veit ikkje om dette kvalifiserer til superleseombod, men namnet er Eli Sporstøl». Klart slik engasjement kvalifiserer!

Eg ringer til Eli for å få eit intervju, men det viser seg at ho er på farten. Eg har inntrykk av at det er heilt normalt for leseomboda her i fylket – dei er aktive på alle område… Kan eg ringe deg på måndag? spør eg, og får til svar at Eg må berre sjå i boka mi, du veit – det er noko heile tida… Men intervju blir det.

Eli har vore leseombod på Hjørundfjordheimen på Sæbø i 6 år no, og for tre år sidan auka ho på med å lese for bebuarane på Ørstaheimen i Ørsta sentrum. På kvar stad er det om lag 25 bebuarar som er tilhøyrarar til dei populære lesestundene. Lesinga går føre seg i felles stue, ein gang pr. månad i Ørsta, og kvar 14. dag på Hjørundfjordheimen. At lesestunda skjer til fast tid og på fast vekedag er ein viktig rutine, og om det skal bli vellukka avheng i stor grad av innsatsen til dei som er på vakt. Mange av bebuarane må ha hjelp til å komme seg på plass.

Eli startar lesestunda med å samle bebuarane i ein halvmåne, og spelar gamle «svisker» og «hugsar du-melodiar» på ein CD-spelar ho har med seg. Ho syng med, og det gjer bebuarane og. Vidare vekslar ho på å lese dikt og spele musikk. – Det med musikken er veldig populært, seier ho. – Musikken er med på å hente fram langtidsminna deira, dei vert rolege av å høyre på musikk.

Når det gjeld å finne stoff til lesestundene har ho Birgitt på biblioteket som er veldig flink til å leite fram tekstar som passar. Eli har elles ei stor samling dikt sjølv, samt utklipp frå aviser og blad som ho les frå. – Eg ser det som viktig å lese frå lokale diktarar, eg har mange dikt som er frå Ørsta sentrum, tekstar om skule, ungdomshus, kafear og forretningar som no er nedlagde. Det gir dei eldre mykje glede å lese lokale ting, der dei kan hugse tilbake frå farne tider. Tema for lesestundene følgjer gjerne årstidene, og mot slutten av lesestunda syng dei nokre kristelege songar i lag, slike songar som bebuarane lærte på skulen og som dei sidan har sunge på bedehuset.

– Når eg er ferdig med lesestunda, pratar eg litt, og so går eg rundt og tek alle i handa og takkar for i dag og ynskjer dei ein fin dag. Eg les ikkje noko som er tungt og trist, og brukar mikrofon for at alle skal få med seg de eg seier. Og det er altså her snakk om eit høgtalaranlegg ho sjølv har skaffa pengar til. Ein søknad til Rebekkalosjen i Ørsta førte til at leseomboda i Ørsta no kan bruke mikrofon og forsterkar – som det er lett å få flytta på, fordi ektemannen til Eli har snekra ei praktisk trillevogn til utstyret.

Det var biblioteksjefen i Ørsta, Birgitt Barstad Sørheim som meinte at Eli ville egne seg som leseombod da Ørsta bibliotek blei eit Bok til alle-bibliotek for seks år sidan. Eli tok utfordringa på strak arm, og ho har ingen planar om å slutte med det første. – Eg ser kor det gleder, og kva det betyr i ein einsformig kvardag. Eli sitt råd til dei som vurderer å bli leseombod er enkelt: – Kom og vær med på laget! Det er givande og kjekt å glede dei gamle, det er god stimulans for dei, og dei treng det!

Trenger ditt leseombud og søke om politiattest?

Noen institusjoner, sykehus og boliger krever at frivillige leverer politiattest. Den frivillige må da søke politiet det ved å bruke egne skjemaer.

Her er de aktuelle skjemaene for søknad om politiattest:
Bekreftelse på formål med søknad om Politiattest: https: //www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_2716.pdf

Søknad om Politiattest Bokmål: https: //www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2018.pdf

Søknad om Politiattest Nynorsk: https: //www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2016.pdf

Disse skjemaene kan skrives ut og sendes til

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Tlf.: 78 98 93 60 (mellom kl. 10.00 og 14.00).

Øverst i søknadsskjemaet må du sette «Politimesteren i Østfinnmark politidistrikt» som mottaker av søknaden.

Og her kan du søke elektronisk ved og logge inn:
Elektronisk søknad om politiattest: https://attest.politi.no/

Trenger dere også en taushetserklæring kan den lastes ned her: http://www.lesersokerbok.no/?menu=71&id=276
Her kan du også laste ned de øvrige dokumentene i PDF format.

Siste innspurt i Bok til alle-rekruteringen.

I 2014 har Leser søker bok muligheten til å ta inn 80 folkebibliotek i Bok til alle-nettverket.
Arbeidet med å rekruttere Nye bibliotek går sin stødige gang. Alle bibliotekene som stod på venteliste og som fortsatt vil være med har fått tilbud om samarbeidsavtale. De fleste har takket ja og kan i løpet av november kalle seg Bok til alle-bibliotek. Noen få har takket nei. Dette gjør at det er noen ledige plasser i årets inntak.

Vet du om et bibliotek som bør være med i Bok til alle-nettverket?
Be dem ta kontakt med oss! Det er begrenset med plasser så de bør ikke tenke seg om for lenge.

Men for at de skal få noe fint å tenke på, her er noen av fordelene med å være med i Bok til alle-nettverket:

1. Leser søker bok har utarbeidet informasjonsmateriell om formidling til ulike grupper mennesker med lesevansker. Dette får alle Bok til alle-bibliotek tilsendt gratis, så mye de vil.

2. Leser søker bok støter norske forfattere og forlag som skriver lettlest eller tilrettelagt. Dette gir mellom 12 og 15 bøker i året som sendes gratis ut til alle Bok til alle-bibliotek.

3. Leser søker bok samarbeider med fylkesbibliotekene i alle norske fylker. Gjennom dette samarbeidet tilbyr vi veiledning, kurs og inspirasjonssamlinger for alle Bok til alle-bibliotekarer.

4. Leser søker bok lager hvert år 100-lista. Dette er de 100 mest aktuelle og lettleste bøkene du finner i det almene bokmarkedet.
Mange Bok til alle-bibliotek sier at dette er et godt formidlingsverktøy.

5. Biblioteket får tips og veiledning for å knytte til seg frivillige leseombud som kan lese høyt for dem som ikke kan lese selv. I dag finnes det omlag 1000 registrerte leseombud i Bok til alle-ordningen.

6. Leser søker bok har laget et veiledningshefte for leseombud. Det heter «Gi meg et leseombud» og gir god informasjon om hvordan leseombudene jobber, litteraturtips til ulike målgrupper og informasjon om ulike utfordringer leseombudene kan møte på.

7. Alle bibliotek som blir med i Bok til alle-ordningen får en oppstarts midler. Dette er penger biblioteket kan bruke for å komme i gang med Bok til alle-arbeidet.

8. Leser søker bok jobber for at det skal bli lettere for bibliotekene å nå målsettingen i bibliotekloven om at biblioteket skal ha et tilbud til alle.
Det viktigste for oss er at det finnes et godt tilbud til de som av ulike årsaker synes tekst er vanskelig, over hele landet.

30 % av alle voksne i Norge sliter med å få med seg innholdet i en vanlig tekst. God lesetrening med tilpassa og gode bøker kan hjelpe mange. Men det å kjøpe en bok er fremmed for de fleste som leser i motvind. Bok til alle-ordningen sikrer at det finnes gode lettleste og tilrettelagte bøker som er tilgjengelig på biblioteket.
Bli med i Bok til alle-nettverket og gjør en forskjell nye brukere av biblioteket.

Superleseombud Sygni Rüsing Haugestøl

Sygni HaugestølFylke: Oppland
Kommune: Gran

Hvor lenge har du vært leseombud?
Er ikke sikker, men tror det må være 3 år

Hvem leser du for/ har du lest for?
Jeg leser for eldre på et syke- og aldershjem

Hva liker du å lese?
Leser bøker og småstykker som jeg tror de kjenner seg litt igjen i. Kirsten Langbo liker jeg godt.

Hva slags litteratur syns du fungerer best?
Det er slik litteratur jeg liker og som fungerer bra for meg.

Gjør du noe annet enn å lese?
Jeg synger med dem og har med en pianist og ofte en til som synger sammen med oss.

Hva får du ut av å være leseombud?
Det er hyggelig å komme dit når jeg føler at de som hører er fornøyde og får noe med seg av det jeg leser.

Hva har du gjort for å få til lesestundene på en god måte?
Føler ikke jeg har gjort noe spesielt, men det er hyggelig å komme dit.

Hvorfor begynte du som leseombud?
Jeg ble spurt om å lese for eldre og det er i nærheten av der jeg bor.

Hva vil du si til andre som vurderer å bli leseombud?
Har du litt ekstra tid og liker du å lese høyt for noen er det en hyggelig opplevelse å være leseombud