Takk for oss!

Etter to og et halvt år som tospann og medspilloppmakere i spissen for Bok til alle-nettverket, har Guro og Vegard valgt å gå nye veier. Før vi tok over arbeidet med bibliotek og leseombud, har vi begge jobbet lenge på andre fronter i Leser søker bok.

Tiden vår med biblioteknettverket har vært veldig inspirerende og lærerik. Vi har fått reise land og strand rundt og sett et enormt engasjement blant leseombud og bibliotekarer. Vi er svært takknemlige for å jobbe innenfor et felt der velvilje og problemløsning er første ryggmargsreaksjon. Ikke minst har vi blitt kjent med et stort antall av de aller fineste folka i Norge. De morsomste arbeidsdagene våre har vært i møte med dere, tusen takk for det!

Vi vil rette en spesiell takk til alle Bok til alle-bibliotekarer, leseombud og fylkeskontakter. Dere har gjort jobben vår spennende, mye lettere og veldig morsom.

Sist, men ikke minst, vil vi takke for reisen til Leser søker bok-familien vår, som det blir innmari trist å reise fra. Tusen takk for alle faglige diskusjoner, tøysete to-kaffekopper, dugnader og det gode kameratskapet, til kollegaene våre, til sjefen og til de som har vært med oss gjennom årene. Vi kommer alltid til å ha en bit av hver av oss på Leser søker bok.

Tilfeldighetene ville det slik at vi begge ble tilbudt ny jobb omtrent samtidig. Vegard har sin siste arbeidsdag 25. mars og begynner som leder av Manglerud ungdomshus. Guro skal ha sin siste arbeidsdag 13. mai, før hun begynner hos Store norske leksikon.

Bok til alle-skuta overleverer vi i kyndige hender hos Veronica Salinas og Tone Holmen.

Etter mange fine, utfordrende, kreative og morsomme dager: Tusen takk for oss!

Hilsen Vegard og Guro

To relativt normale folk tar over biblioteknettverket i 2012

Mye gøy på jobben!

Mye gøy på jobben!

To raringer sier takk for seg!

To raringer sier takk for seg!

Reklame

Verve nye leseombud?

IMG_3178Har du lyst til å verve flere Leseombud?
Vi i Leser søker bok opplever at det fortsatt er stort behov for flere som kan lese høyt for de som ikke kan lese selv. Derfor fortsetter vi kampanjen «Bli leseombud!» fra i fjor.

I tillegg til plakater og innmeldingskuponger har vi år også laget «Bli leseombud!» Rollupp som sendes ut til de bibliotekene som ønsker det.
Roll-uppene er sendt til fylkesbibliotekene som koordinerer utsending i sitt fylke.
Ønsker du å lage en Leseombud utstilling med rollup kan du bare ta kontakt med fylkeskoordinatoren i Bok til alle-nettverket i ditt fyke.

Som en del av kampanjen kan dere gjerne bruke plakatene om leseombud og verve kupongene «bli leseombud?». Er det slik at dere skulle ønske flere eller om dere skulle trenger nye, si gjerne ifra til oss så skal vi sende til der så fort som mulig.
Send oss en bestilling på epost til vl@lesersokerbok.no eller th@lesersokerbok.no

Har dere en reklame- eller informasjonsskjerm på biblioteket kan dere gjerne bruke våre YouTube videoer, både med og uten tekst.
Med lyd: https://www.youtube.com/watch?v=yAtOL-Hadlc
Uten lyd: https://www.youtube.com/watch?v=G-VJxHaEqQw
Begge videoene har tekst. Disse kan også finnes hos Leser søker bok sin YouTube kanal.

Vi ønsker dere lykke til med «Bli leseombud!» kampanjen, og send gjerne en epost om det skulle være noen spørsmål.

Nordisk konferanse i lettlest i Oslo!

Tirsdag 27 og onsdag 28. januar fikk Leser søker bok besøk av våre søsterorganisasjoner MTM, Centrum for lettlest i Sverige og Selkokeskus fra Finland.
Konferanse ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo.

Onsdag fikk vi også besøk den norske lettlestavisen «Klar Tale» og vi fikk lære mye om hvordan de jobber med tekst og innhold for å gjøre nyhetene tilgjengelige for mange gjennom sin trykte avis, nettavisen og  den tilrettelagte nettavisen Nyheter i bilder.

Vi er svært takknemlige for det nordiske samarbeidet og setter stor pris på erfaringsutvekslingen på kryss av landegrensene.

Leseombud og vaksiner

Flere leseombud har spurt om kravet til vaksine gjelder dem. De fleste leseombud leser på institusjoner eller for mennesker som er sårbare ved sykdom. Helsepersonell som jobber på samme sted har krav om vaksinasjon. Men gjelder dette også for leseombud?

Vi har spurt Nasjonalt folkehelseisntitutt og følgende svar:
Vaksinering av helsepersonell har to prinsipper:
1) Vaksinere personellet fordi de har økt risiko for å bli smittet selv.
2) Vaksinere personellet fordi de kan føre til smitte blant pasientene (gjelder i prinsippet først og fremst influensavaksine).

Generelt er smittesituasjonen man utsettes for som leseombud er en annen enn for helsepersonell.
For eksempel vil det være unødvendig å tenke vaksinering mot sykdommer som smitter via blod og andre kroppsvæsker (avføring/oppkast) som helsepersonell får tilbud om (alle vaksiner som kommer under punkt 1).
Helsepersonell får også tilbud om å vaksinere seg mot influensa for å beskytte pasientene (jf. pkt. 1 og 2). Dette kan vurderes for leseombudene, men det er ikke noe krav. Det som likevel er det viktigste må være at de som føler seg syke eller kan være smittsomme, står over lesingen den dagen/de dagene inntil de er friske igjen.
For øvrig anbefales alle voksne mennesker i Norge å holde basisvaksinering mot Difteri, Stivkrampe, Kikhoste og Polio oppdatert – dvs at man skal gjenta vaksinen hvert 10.år. I tillegg kan voksne mennesker som ikke har hatt vannkopper, vurdere vaksine mot vannkopper da voksne mennesker ofte blir mye sykere av dette viruset enn barn blir. Om noen av sykehusene dere stiller opp for krever spesiell vaksinering pga. spesielt sårbare pasienter, skal leseombudene rette dere etter det.

Bli leseombudkampanjen fortsetter!

Siden vi startet kampanjen Bli leseombud! ved nyttår 2013/14 har flere Bok til alle-bibliotek rekruttert mange nye leseombud. Det er gledelig å se at mange nye leseombud kommer til, og at enda flere har gleden av å bli lest for.

Samtidig fikk vi med oss 75 nye Bok til alle-bibliotek i løpet av 2014. De fleste kom med i andre halvår og har ikke kommet skikkelig igang enda med Bok til alle-arbeidet.

Med det i tankene åpner vi for å videreføre kampanjen Bli leseombud! ut 2015.
Og vi har hentet inn forsterkninger. Fra før har vi laget plakater, vervekuponger og en filmsnut som fritt kan brukes.
A4-plakat Vi holder kurs Flyer Bli leseombud-2 Flyer Bli leseombud-1

Nå har vi også laget roll-up i samme stil som både film og plakatene. Vi har 19 roll-upper, hvorav to er på nynorsk. Vi har ikke plass til dem her på kontoret så tanken er at disse skal sendes rundt til bibliotek som ønsker å Bli leseombud rollup på veilage et blikkfang for nye potensielle leseombud. Om biblioteket ønsker å lage en utstilling med roll-up, plakat og utvalgte bøker som egner seg eller om de kan brukes i forbindelse med kommunedager eller på en institusjon er helt opp hvert enkelt bibliotek.  Send oss en forespørsel om roll-up å vi sender en avgårde.

Vi har kun 19 roll-uper så hvert bibliotek får låne en i periode på to uker.
Trenger dere flere plakater, vervekuponger eller annet materiell sender vi det samtidig. Vi håper dette vil bidra til at noen flere leseombud kommer til.

Har dere mulighet er det også fritt frem å bruke filmen Bli leseombud! på bibliotekets egne nettsider, kommunens portal, sosiale medier eller på skjerm i biblioteket.